2016-05-15; E-navigatorn 2016

Nu är vi igång med E-navigatorn 2016. Det är så roligt att så många efterfrågat denna produkt. Upplägget kommer att bli detsamma som för 2014, dvs en enkät där vi ställer frågor till myndigheterna, själva analysen av deras hemsidor utifrån vår modell samt en trendspaning i omvärlden. Rapporten kommer att vara klar lagom till sommaren.

Annonser

2014-12-18; God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi vill tacka alla er läsare för ett händelserikt 2014. Förutom E-navigatorn 2014 har vi levererat fördjupade analyser till myndigheter men också en analys och rapport över partiernas hemsidor inför valet i höstas. Det ser ut som att vi kommer att uppdatera denna inför nyvalet i vår. Vi ser fram emot 2015 och den kunskap vi kommer att bygga kring det digitala offentliga Sverige. Nu tar vi lite julledigt och vi hörs igen i januari 2015. God Jul och Gott Nytt År.

2014-11-05; Fördjupad analys till Försäkringskassan levererad

Vi har levererat en fördjupad analys till Försäkringskassan. Vår E-navigator har skapat intresse bland myndigheter (men även hos många kommuner) för att jämföra sina hemsidor med andra myndigheter och få ett nuläge på hemsidan i jämförelse med andra. Vad har andra gjort som är bra? Kan vi inspireras av andra myndigheters sajter? och vilka får högst poäng är några några frågor som kommer upp vid alla besök jag gjort under hösten. Det är precis detta vi ville uppnå med E-navigatorn. Detta och mycket annat får man svar på i den fördjupade analysen.

2014-09-25: Enbart 35% av myndigheterna är nöjda med sina webblösningar

Analys och kunskapsföretaget Citizen lab har genomfört en enkätundersökning hos 75 av Sveriges myndigheter kring förutsättningar och prioriterade områden för hemsidan. Detta som en del i E-navigatorn 2014. I stort är myndigheterna nöjda med sina system för webbpublicering men missnöjda med sina färdiga lösningar. Hela 70% är nöjda eller mycket nöjda med sitt webbpubliceringssystem men enbart 35% är nöjd med den färdiga lösningen. Här finns en stor potential i ny kunskap, rätt förutsättningar för att utvecklas och att skapa kreativitet i den egna organisationen.

Det finns säkert många förklaringar till varför sifforna ser ut så här. En förklaring som vi ser från enkäten är att många myndigheter jobbar mycket ”här och nu”. De myndigheter som är mer nöjda med sin webblösning och som har tagit sin sajt lite längre, är de som har förmågan att skapa en målbild och en tydlig plan med sitt arbete. En målbild som de kan förmedla till sina medarbetare och leverantörer, säger Camilla Stark, Digital strateg på Citizen lab. Vi ser också att de som har en webbyrå som partner för hemsidan är mer nöjda än de som enbart jobbar med en teknikpartner. Totalt har 20% av myndigheterna en webbyrå som utvecklingspartner medan 37% har en IT-konsult som partner.

Eftersom de flesta myndigheter ser sin hemsida som sin viktigaste kommunikationskanal framåt, är det rimligt att minst 80% borde vara nöjda eller mycket nöjda med både sin lösning och med system, fortsätter Camilla Stark.

2014-09-23; 20 miljoner besökare önskar förnyelse på myndigheters hemsidor

Analys och kunskapsföretaget Citizen lab har analyserat 75 myndigheters hemsidor med en unik metod. Resultaten har sammanställts i E-navigatorn 2014, som nu är klar. Resultaten bekräftar en stark grundnivå och en bra bas kring integrerad kommunikation och multikanal. Det finns en del att önska bl a kring målgruppsanpassad information där enbart 12% av myndigheterna jobbar aktivt och medvetet med detta. Det är en generell låg nivå på förnyelse och nya idéer på myndigheternas hemsidor.

– Vi lever idag i en digital värld och många myndigheter har valt hemsidan som sin viktigaste kommunikations-kanal. De 75 myndigheters hemsidor som vi har analyserat har mer än 20 miljoner besökare varje månad. 61% av dessa myndigheter har en eller flera E-tjänster för att bedriva sin verksamhet och möta besökarens behov. Motivationen att möta och överraska dessa drygt 20 miljoner besökare borde vara stor, säger Camilla Stark, Digital strateg på Citizen lab.

Regeringen har beslutat att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. Vidare ska tillgängligheten och användbarheten till offentliga webbplatser öka. Den samlade bilden efter enkät och mätning är att det finns bra driv och mycket kunskap internt men mycket av fokus har legat på att bygga en stark grund vilket är sunt. Nu väntar ett större arbete för att ta myndigheternas hemsidor till nästa nivå av nytänkande och bättre integrera E-tjänsterna med hemsidan. Här kommer förmågan att definiera en stark egen målbild och hitta ett innovativt arbetssätt bli viktig.

– E-navigatorn innehåller tre delar; en analys över 75 myndigheters hemsidor enligt en unik metod, en enkätundersökning som myndigheterna svarat på samt en omvärldsanalys inom den digitala världen. Idén med E-navigatorn är att bidra till att utveckla myndigheters hemsidor, att kunna bestämma position, kurs och fart samt planera sin rutt i den digitala världen, säger Camilla Stark.

Myndigheternas hemsidor måste bli mer personliga och man behöver ha en plan för hur en relation inleds och genomförs på sajten, gärna i kombination med andra kontaktytor som organisationen erbjuder. Tidigare besökte eller ringde besökaren myndigheten för att genomföra ett ärende eller för att få information. När den digitala plattformen tar större plats är det viktigt att man inte glömmer bort det personliga för att skapa trygghet för besökaren och därmed bidra till att möta syften och konvertera besökaren inom respektive område. Ett mätbart exempel är att blygsamma 9% av myndigheterna har en personlig presentation av Generaldirektören.
Läs mer på http://www.citizenlab.se

E-navigatorn 2014

E-navigatorn är en årlig rapport som bygger på en årlig webbanalys av 75 myndigheters hemsidor samt en kompletterande enkät som myndigheterna svarar på.
Den innehåller trender inom webb och den digitala världen samt inspiration. E-navigatorn ger en jämförelse hur myndigheters hemsidor fungerar  i förhållande till varandra, tar ut kursen för er resa och ger anpassade rekommendationer. E-navigatorn uppmärksammar myndigheters hemsidor utifrån de modeller som finns i andra branscher/företag, omarbetade utifrån aktuella direktiv och e-tjänster. Den uppmärksammar myndigheters hemsidor med ”Utmärkelser” för olika positiva prestationer.

Vi testar 75 myndigheters hemsidor varje år och går igenom 5 värdeområden och 120 mätparametrar på varje myndighets hemsida. Detta resulterar i en rapport där en del är öppen och tillhandahålls gratis, samt en del som är en fördjupad analys av den specifika myndigheten (denna del kan enbart köpas av den specifika myndigheten).

Årets E-navigator kommer att vara klar den 9 september 2014.

Mystery Citizen analyserar de svenska partiernas hemsidor

Inför valåret 2014 har kunskaps- och analysföretaget Citizen Lab analyserat de svenska partiernas hemsidor. Resultaten visar föredömlig förmåga att attrahera besökare genom bland annat hög aktivitet i sociala medier och ett starkt första intryck. Väl på sajterna är det dock sämre ställt när det gäller att skapa ett utbyte och möta besökarnas syften, det vi inom den digitala världen brukar kalla interaktivitet och konvertering.

Vinnare för bästa helhetsupplevelse är Centerpartiet. Sämst är Sverigedemokraterna. Anledningen till att Centern har fått högst resultat är att de får höga betyg på de flesta värdeområderna. Motsatsen är Sverigedemokraterna som i princip är en klickbar broschyr.

Bästa sajt för att konvertera besökaren är Folkpartiet. De är bäst på att möta syften och gripa tag i besökaren utifrån ett målgruppstänkande som tar tag i besökaren med tydliga hjärtefrågor och ingångar, bra sök samt att det är lätt att bli medlem att ge en gåva. Sämst är Sverigedemokraterna.

Bästa förnyelsesajt är Miljöpartiet som är duktiga på att använda många kanaler, hög aktivitet i sociala medier samt knyta ihop dem på hemsidan. Även medlemsrekrytering och medlemssidor är i topp på mätningen kring förnyelse.

Läs hela analysen här

Resultat partierna tabell

Resultat partierna diagram

Vad är en bra hemsida?

Under sommaren 2014 genomförs projekt E-navigatorn 2014. Vi analyserar och testar 99 myndigheters hemsidor och en viktig grundfråga är ”vad är egentligen en bra hemsida?”.

För mig är det egentligen ganska enkelt och det handlar inte om tycke och smak. Jag utgår från 5 värdeområden. För det första måste en bra hemsida ha dragningskraft och det börjar långt tidigare än då man kommer till sajten. Bra aktiviteter i sociala medier och en medveten strategi i sökordsvärlden. Därtill kommer första intrycket på hemsidan.

För det andra handlar det om det vi kallar konvertering och att konkret möta besökarens syften. Detta är kärnan i en bra sajt.

För det tredje tycker jag att en bra hemsida ska bjuda in till en stark relation. För att lyckas måste en sajt vara mänsklig och relevant för sin målgrupp. Ha en plan för hur en relation inleds och genomförs och gärna i kombination med andra kontaktytor som organisationen erbjuder.

Den fjärde värdeområdet är effektiva processer runt och bakom hemsidan. Erbjuds E-tjänster eller annan service förväntar sig besökaren snabb och tydlig återkoppling. Ofta är det som upplevs som enkelhet och användarupplevelse för besökaren ett kvitto på ordning och effektiva processer bakom hemsidan.

Den femte framgångsfaktorn handlar kort och gott om tillförlitlighet med områden som trygghet och riktigt bra prestanda.

Min erfarenhet är det klassiska uttrycket – ”ingen kedja är starkare än den svagaste länken”. Det betyder att trots att en hemsida ligger i topp i nästan samtliga områden så kan den snabbt sänkas av att man misslyckas inom något av dessa områden. Misslyckas du exempelvis med prestanda och dålig återkoppling vid frågeställningar från besökaren, otydliga ingångar eller snårga E-tjänster, kan det ta några få sekunder så har du tappat besökaren med ett negativt klick. Å andra sidan kan en bra sajt skapa positiva klick på några få sekunder dvs. en medborgare som slutför ett ärende, får svar på sin fråga på sajten och skapar en relation med myndigheten.

Camilla Stark

Digital Strateg
Citizen Lab

Välkommen till Citizen Lab

Hos oss kommer du att få följa med i våra olika projekt som kommer att utveckla myndigheter och stärka medborgarens upplevelse av det offentliga Sverige. Vi kommer att jobba med flera olika projekt men det allra första som vi håller på med just nu heter E-navigatorn 2014 – mer om detta inom kort.

Vi som startat Citizen Lab är tre personer som har mer än 15 års erfarenhet vardera från verksamhetskritisk webb och e-handel. Vi ser en stark våg om effektivisering, förnyelse och innovation. Här krävs kunskap, idé och inspiration om hur offentliga Sverige kan utvecklas. Det är inom detta område som vi på Citizen Lab kommer att agera. Följ med oss på vår resa i nya spännande projekt!